Workshop inkludering

Skapar en gemensam syn i ledningsgruppen kring in­kludering och mångfald.

Om workshopen

Sobonas halvdagsworkshop i inkludering ger stöd för inkluderande rekrytering hos medlemsföretagen och dess ledningsgrupper.

 

Målet är samsyn och en gemensam handlingsplan. Bredare rekrytering och mångfald är betydelsefullt i strategisk kompetensförsörjning, särskilt vad gäller bristyrken och generationsväxlingar. En inkluderande arbetsplats välkomnar alla med rätt kompetens. Här ingår till exempel nyanlända, ungdomar, personer som är 55+ och personer med funktionsnedsättning. Sobonas verktyg stödjer företag och individer i processer som leder till arbete.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

  • En gemensam syn i ledningsgruppen kring framtida kompetensförsörjning.
  • En tydlig handlingsplan.
  • Bredare rekryteringsbas och fokus på kärnkompetens samt kompletterande internutbildning.

Gör en intresseanmälan

Du får lära dig mer om hur du kan undvika diskriminering och i stället utveckla en inkluderande arbetsplats där alla välkomnas.

Kontakta mig gärna vid frågor!

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning

Mer ur verktygslådan

Webbutbildning - inkluderande rekrytering

Utbildningen består av fem korta moduler med kunskap om attraktivitet, medvetenhet i den egna organisationen, inventering av behov och framtagande av en kravprofil, hur bias och diskriminering undviks i urvalsprocesser samt hur personalen kan växa och trivas.

Webbutbildning - handledning

Här får du tips och kunskaper på hur du blir en bra handledare och hur du kan stötta medarbetarnas utveckling. Utbildningen består av nio korta moduler om ledarskap, coaching, lärande, företagskultur och arbetsmiljö.

Webbutbildning - språkutveckling på arbetsplatsen

Här lär du dig förmedla yrkesspråk till personer som inte har svenska som modersmål. Du får även kunskaper i hur du förbereder arbetsplatsen för språkutveckling. Utbildningen innehåller ett språkkontrakt för bättre interaktion mellan handledare och den handledde.