Webbutbildning - språkutveckling på arbetsplatsen

Forskning visar att goda språkkunskaper ger ökade möjlig­heter till integration och socialt liv. God språk-, läs-och skriv­förmåga ger bättre anställningsmöjligheter, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle. Handledaren är en språklig förebild. Hur hen samtalar, språkar och samspelar påverkar den handledde.

Om webbutbildningen

Webbutbildningen lär dig att förmedla yrkesspråk till personer som inte har svenska som modersmål, samt hur arbetsplatsen förbereds inför språkutveckling. Den innehåller även ett språkkontrakt för bättre interaktion mellan hand­ledare och den handledde. Detta ger en trygg struktur för samtal och professionella relationer.

Modulen om språkutveckling består av fyra delar: Intro­duktion, förberedelse på arbetsplatsen, lära ut språk samt motivation. Syftet är att den handledde snabbt ska komma in i arbetet och gemenskapen. Språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet.

Vinster för ditt företag

  • Utbildningen avdramatiserar språkutveckling på arbetsplatsen.
  • Fler medarbetare kan tänka sig att bli handledare.
  • Yrkesspråket sätts i en kontext.

Whitepapers

Anmäl dig till webbutbildningen

Kostnadsfritt

Logga in var och när ni vill

Smarta verktyg och tips

Kontakta mig gärna vid frågor!

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning

Mer ur verktygslådan

Webbutbildning - inkluderande rekrytering

Utbildningen består av fem korta moduler med kunskap om attraktivitet, medvetenhet i den egna organisationen, inventering av behov och framtagande av en kravprofil, hur bias och diskriminering undviks i urvalsprocesser samt hur personalen kan växa och trivas.

Webbutbildning - handledning

Här får du tips och kunskaper på hur du blir en bra handledare och hur du kan stötta medarbetarnas utveckling. Utbildningen består av nio korta moduler om ledarskap, coaching, lärande, företagskultur och arbetsmiljö.

Workshop få ihop laget

Från du och jag till vi. Den här workshoppen fokuserar på företagskultur och vikten av språkförståelse för bra kommunikation. Målet är gemenskap, trygghet och motivation så alla kan göra sitt bästa.