Webbutbildning - Inkluderande rekrytering

Samhället, värderingar, normer och attityder förändras snabbt. Det beror bland annat på teknisk utveckling, auto­matisering samt globalt utbyte mellan olika kulturer. Värde­ringsförändringarna kan vara en utmaning för arbetsgivare. Hur ska de lyckas att attrahera och engagera medarbetarna? Många företag behöver förändra sitt tankesätt för att locka morgondagens medarbetare.

Om webbutbildningen

Webbutbildningen består av fem korta moduler. De inne­håller kunskap om attraktivitet, medvetenhet i den egna organisationen, inventering av behov och framtagande av en kravprofil, hur du undviker bias och diskriminering i urvalsprocessen samt hur du får personalen att växa och trivas. Du kan ta del av whitepapers (forskningsöversikter) nedan.

Whitepapers

Anmäl dig till webbutbildningen

Kostnadsfritt

Logga in var och när ni vill

Smarta verktyg och tips

Kontakta mig gärna vid frågor!

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning

Mer ur verktygslådan

Webbutbildning - handledning

Här får du tips och kunskaper på hur du blir en bra handledare och hur du kan stötta medarbetarnas utveckling. Utbildningen består av nio korta moduler om ledarskap, coaching, lärande, företagskultur och arbetsmiljö.

Webbutbildning - språkutveckling på arbetsplatsen

Här lär du dig förmedla yrkesspråk till personer som inte har svenska som modersmål. Du får även kunskaper i hur du förbereder arbetsplatsen för språkutveckling. Utbildningen innehåller ett språkkontrakt för bättre interaktion mellan handledare och den handledde.

Workshop introduktion

Här får du konkreta tips och metoder så nyanställdas introduktion blir snabb, effektiv och inkluderande. På så vis kan de snabbare bidra till företagets mål och visioner samtidigt som de växer i sin roll.