Webbutbildning - Handledning

Handledarutbildningen hjälper deltagarna att bli goda förebilder. Både handledaren, den handledde och organisationens roll tydliggörs. Här erbjuds kunskaper för att göra både intryck och avtryck i en persons utveckling.

Om webbutbildningen

Webbutbildningen består av nio korta moduler. De innehåller ledarskap, coachning, lärande, företagskultur och arbetsmiljö. Modulerna avslutas med en enkel övning för att träna de nya kunskaperna. Dessa övningar återfinns i handboken som även finns att ladda ner i utbildningsplattformen Coursio.

En strukturerad handledning ger många fördelar. Företag kan rekrytera på ett bredare och smarta­re sätt. Den nyanställde kommer snabbare in i arbetet. Handledaren växer i sin yrkesroll och det blir lättare att identifiera framtida ledare internt. Handledarutbildningen stödjer medlemsföretagen vid introduktion av nya medarbetare.

Vinster för ditt företag

  • Nya medarbetare förstår verksam­heten snabbt.
  • Rekryteringsbasen breddas. Du kan fokusera på kärnkompetens och komplettera med internutbildning.
  • Utbildningen ökar intresse och status för handledarrollen.
  • Handbokens checklistor, formulär och modeller ger praktiskt stöd i ditt dagliga arbete.

Whitepapers

Anmäl dig till webbutbildningen

Kostnadsfritt

Logga in var och när ni vill

Smarta verktyg och tips

Kontakta mig gärna vid frågor!

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning

Mer ur verktygslådan

Webbutbildning - inkluderande rekrytering

Utbildningen består av fem korta moduler med kunskap om attraktivitet, medvetenhet i den egna organisationen, inventering av behov och framtagande av en kravprofil, hur bias och diskriminering undviks i urvalsprocesser samt hur personalen kan växa och trivas.

Webbutbildning - språkutveckling på arbetsplatsen

Här lär du dig förmedla yrkesspråk till personer som inte har svenska som modersmål. Du får även kunskaper i hur du förbereder arbetsplatsen för språkutveckling. Utbildningen innehåller ett språkkontrakt för bättre interaktion mellan handledare och den handledde.

Workshop introduktion

Här får du konkreta tips och metoder så nyanställdas introduktion blir snabb, effektiv och inkluderande. På så vis kan de snabbare bidra till företagets mål och visioner samtidigt som de växer i sin roll.