Header

Yrkesprofiler utifrån strukturen i OCN-metoden

Yrkesprofilerna inom vatten och avlopp är framtaga utifrån strukturen i OCN-metoden, med hjälp av yrkeskunniga från såväl små som stora referensföretag runtom i landet.

Yrkesprofilerna är nationellt relevanssäkrade och förankrade hos arbetsmarknadens parter via en branschpanel, i syfte att säkerställa innehåll och struktur utifrån olika parters perspektiv, intressen och geografiska skillnader.

Det löpande arbetet sker med stöd av ett oberoende kansli för administration, utbildning och kvalitetssäkring.

Fortsatt utveckling sker i projektet Yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp.

Utvecklingen drivs vidare tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö.

Sidfot