Header

Startklart för validering

  • Bedömningskriterier
  • Bedömningsplaner
  • Digitalt verktyg som underlättar processen
  • Kvalitetssäkringskedja genom OCN-metoden
  • Kompetensintyg som är tydligt specificerade
  • Läranderesultat i valbara moduler
  • Relevanssäkrat innehåll
  • Validering sker på arbetsplatsen

Sidfot