Header

Bakgrund till validering

Sobonas arbete kring att skapa en gemensam valideringsmodell inom återvinningsbranschen påbörjades 2017 i ett regionalt pilotprojekt. Projektet härstammar från Återvinningsuppropet som lyfter vikten av att tänka annorlunda och bredare vid kompetensförsörjning.

Bland Sobonas medlemsföretag finns olika former av verksamheter som till exempel insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen och som inte faller under producentansvaret.

Avfallshantering och återvinning är ett kommunalt ansvar, som praktiskt utförs av såväl kommunala företag och förvaltningar som privata entreprenörer på uppdrag.

Initiativet till valideringsmodellen kom från Branschrådet Återvinning inom KFS (de Kommunala Företagens Samverkansorganisation - företrädare till Sobona) på grundval av uttalade behov hos företag i återvinningsbranschen, bland annat för att möjliggöra strukturerade introduktionsprogram och kvalitetssäkra lärandet på arbetsplatsen.

Utvecklingen drivs vidare tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö Länk till annan webbplats..

Sidfot