Header

Stress är språkets värsta fiende

Språkinlärning är kognitivt ansträngande för den mänskliga hjärnan. Individen behöver inte bara bearbeta ny information på ett nytt språk, utan också försöka förstå hur det nya landet fungerar för att kunna anpassa sig. Att vara ny på en arbetsplats kan vara tillräckligt stressande oavsett vilket språk individen pratar. Men det blir mycket svårare för en individ som inte har svenska som modersmål och som kanske dessutom inte har bott i Sverige länge.

Därför är det extra viktigt att minimera stress för att främja språkutveckling på en arbetsplats. Det behöver inte handla om att göra färre saker, utan det handlar om en arbetsmiljö där individen vet att hen alltid kan fråga någon om hen behöver hjälp eller om hen har gjort fel så går det att lösa.

Sidfot