Header

Använd ord och meningar medvetet

Peka och benämn

När du ger instruktioner kan du benämna de saker som ingår i instruktionen. Det kan kännas lite konstigt, men det stöttar den som ska lära sig svenska.

I stället för att säga: “Ta den där och frakta hit.”, kan du säga: “Ta det här gröna kärlet och flytta det till den gröna väggen.” Peka gärna på de objekt eller saker som du benämner för att hjälpa till ytterligare.

Ett ord med olika betydelser

Ett ord kan stavas och uttalas på samma sätt men betyda olika saker. Ta till exempel ordet “tankar” som kan betyda något som vi tänker på eller syfta på att vi fyller på bränsle i ett fordon. Om du märker att något ord är svårt för din kollega kan du testa att använda det medvetet oftare och på olika sätt.

Om till exempel ordet “alkometer” är svårt kan du säga så här nästa gång ni använder det: “Du behöver blåsa i alkometern för att starta bilen. Prova nu att blåsa i alkometern. Finns alkometrar i ditt hemland?”

Olika referensramar kan påverka språkförståelsen. Hur du förstår begreppen ”värmebölja” eller ”ösregn” är beroende av de klimat du har erfarenhet av. Förståelsen av begreppet ”delaktighet” beror på vilken kultur du upplevt tidigare. Synen på auktoriteter eller hierarkier kan påverka hur man själv vågar ta för sig i samvaro med andra. Hur ser språket och språkanvändandet ut på just din arbetsplats?

Sobonas språkparlör

Språkutveckling kan främjas genom att hänvisa till en språkparlör som innehåller generella arbetsplatsord och yrkesord. Men kom ihåg att orden och meningarna behöver användas i ett yrkessammanhang och de ska inte bara slås upp i en ordlista.

Sobona har utvecklat en digital språkparlör. Parlören är ett verktyg som underlättar för kommunikation på arbetsplatsen. Den bidrar också till språkutveckling för individer som inte har svenska som modersmål.

Språkparlören innehåller än så länge ord och meningar för dig som arbetar inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp. Här finns även korta utbildningsfilmer med tips och trix kring språkutveckling och språkkontrakt på åtta språk.

Sidfot