Header

Ge och ta instruktioner

En stor del av arbetet för handledare handlar om att ge instruktioner. Det vill säga att berätta för medarbetaren vad de kommer göra. Att ge instruktioner kan vara svårare än många tror.

När en individ ger instruktioner tenderar hen att utesluta viss information och räknar med att mottagaren kan referera till den outsagda informationen.

En individ kan till exempel säga: ” lägg dokumentet på G, under det senaste mötet för 2019”. I det här fallet är G en gemensam digital mapp som alla medarbetare har tillgång till, vilket individen räknar med att den som lyssnar redan vet.

I många fall kan det stämma eftersom alla medarbetare använder sig av den här mappen. Däremot är det svårt för en ny individ att känna till detta. Om refererandet fortsätter på samma sätt utan vidare förklaringen om vad G är och var den finns, kan det skapa förvirring.

Benämn saker vid deras riktiga namn

En del tenderar också att inte benämna saker som de pekar på vid deras riktiga namn. De ersätter dem i stället med ord som ”den där”, ”den stora saken” eller ”lägg den där”. Säg i stället: ”lägg den här plastlådan på bordet bredvid fönster”.

När ett företag tar emot en språkpraktikant är det extra viktigt att komma ihåg att individen inte har några referenser till den nya arbetsplatsen. Därför kan det vara svårt att gissa vad handledaren menar om hen inte benämner saker och handlingar vid deras rätta ord.

Sidfot