Header

Handledarens viktiga roll

Som handledare har du en viktig roll i att involvera individen i alla praktiska moment. Ta del av Sobonas handledarutbildning om du vill veta mer.

Det är viktigt att stödja individer i sin språkutveckling på arbetsplatsen. Berätta att det är okej att fråga när individen inte förstår, uppmuntra till att fråga och erbjud hjälp med att rätta språket.

Ett sätt att bidra till språkutveckling är att be individen beskriva olika moment, som till exempel: ”berätta för mig hur du kommer tömma de gröna kärlen”.

Fortsätt prata

När vi lär oss ett nytt språk som vuxna är vi oftast rädda att prata eftersom vi kan göra fel och på så sätt framstå som okunniga. Men det går inte att lära sig ett nytt språk utan att göra fel. Du som handledare kan till exempel säga: ”Det är okej att säga fel och du kan fråga mig om du inte förstår. Det viktigaste är att du fortsätter prata”.

Sidfot