Header

Handledarens roll

Som handledare har du en viktig roll i att involvera individen i alla praktiska moment. När det gäller språkpraktikanter är det extra viktigt att visa att det är ok att fråga när individen inte förstår, uppmuntra till att fråga, erbjuda hjälp med att rätta språket.

Ett sätt att bidra till språkutveckling är att be deltagarna att beskriva olika moment som de behöver utföra, som till exempel: ”berätta för mig hur du kommer tömma de gröna kärlen”.

Att hänvisa till en parlör för att hitta rätt översättning på specifika branschrelaterande ord är också ett sätt att främja språkutveckling. Det är dock viktigt att komma ihåg att orden behöver användas i ett yrkessammanhang och inte bara slås upp i en ordlista.

Sidfot