Header

Språkutveckling sker i interaktion

Det behövs goda samtal, gemenskap och samspel där alla förväntas bidra. Ta vara på de gemensamma upplevelserna. Hjärnan minns händelser med olika sinnen. Orden blir naturliga tankeredskap för att sortera de nya erfarenheterna. Prata om det ni ser, hör, gör och upplever.Ha höga förväntningar på den du ska handleda. Du står för hopp och tilltro. Den handledde kommer lära sig.

Arbetsplatsen kan ge mycket stöd för individens språkutveckling. Avsätt tid, både för att lyssna och förklara men även för externa språkstudier. Underlätta språkinlärningen genom att involvera den du handleder i samtalet på fikarasten.

Omgivningen, dess språkvanor och det egna vardagsspråkandet kommer avgöra hur mycket språk individen tillägnar sig. Språkutveckling är alltid ett resultat av kombinationen mellan de inre resurserna hos den som lär och den språkstimulans som omgivningen ger.

Sidfot