Header

Språkutveckling sker i interaktion

Det behövs goda samtal, gemenskap och samspel där alla förväntas bidra. Ta vara på de gemensamma upplevelserna. Hjärnan minns händelser med olika sinnen. Orden blir naturliga tankeredskap för att sortera de nya erfarenheterna. Prata om det ni ser, hör, gör och upplever. Ha höga förväntningar på den du ska handleda. Du står för hopp och tilltro. Den handledde kommer lära sig.

Arbetsplatsen kan ge mycket stöd för individens språkutveckling. Avsätt tid, både för att lyssna och förklara men även för externa språkstudier. Underlätta språkinlärningen genom att involvera den du handleder i samtalet på fikarasten.

Omgivningen, dess språkvanor och det egna vardagsspråkandet kommer avgöra hur mycket språk individen tillägnar sig. Språkutveckling är alltid ett resultat av kombinationen mellan de inre resurserna hos den som lär och den språkstimulans som omgivningen ger.

Ställ öppna frågor

Genom att ställa öppna frågor där den handledde inte bara kan svara ja eller nej, skapar du fler möjligheter till att öva språket. Du kan säga: “Berätta hur du kommer göra det här momentet” eller fråga “Har du förstått hur du ska göra det här momentet?”. Se till så det finns tid för den handledde att reflektera och sen svara.

Föll det mellan stolarna?

Var det ett föremål som föll mellan stolarna? Eller har någon missat att göra n.got eftersom det inte var tydligt vem som skulle göra vad? En del fraser och uttryck används ofta men de kan leda till missförstånd eftersom den handledde tolkar dem bokstavligen.

Om du märker att du använder fraser som “kött på benen”, “ute och cyklar” och “ingen fara på taket”kan du passa på att förklara vad de betyder.

Feedback och återkoppling

Feedback och återkoppling är viktigt för att språkutveckling inte ska stanna av. Den handledde behöver veta när hen hamnar lite fel, men också när hen faktiskt gör framsteg. Ska du rätta eller inte rätta kollegans språk? Det är en känslig fråga. De flesta vill bli rättade, men fråga alltid om den handledde vill bli rättad och hur det ska gå till. Ska du rätta direkt eller efter samtalet? Ska du rätta varje gång hen gör fel eller någon gång då och då?

Rätta inte för ofta. Det kan göra att både du och den handledde blir trötta på det snabbt. Det viktigaste är att kommunikationen flyter på och att det som rättas ska bidra till förståelse av budskapet. Använd Sobonas språkkontrakt för att prata om hur den handledde vill bli rättad. Språkkontrakten finns på engelska, franska, arabiska, somaliska, farsi (persiska), dari (afghansk persiska) och tigrinja.

Sidfot