Sobonas språkkontrakt på åtta språk

Språkkontraktet bidrar till tydlighet och rimliga förväntningar inför språkutvecklingen. Fyll i det tillsammans. På så vis skapar ni samsyn och struktur för hur språkutvecklingen ska gå till. Lycka till!

För att utveckla sitt nya språk behöver man få feedback. Man behöver veta när man hamnar lite fel men också få veta när man faktiskt gör framsteg.

Språkkontrakt skapar samsyn

Språkkontraktet bidrar till att ni kan ha rimliga förväntningar på varandra, vilket är bra för både relationen och känslan av kontroll över situationen. Genom att använda ett språkkontrakt kan man skapa samsyn kring språkarbetet. Detta ger en trygg struktur för ert samtal och den professionella relationen.

galve-energi-1

Här finns språkkontrakten för nedladdning

Språkkontrakten finns på engelska, franska, arabiska, somaliska, farsi (persiska), dari (afghansk persiska) och tigrinja.

  • Språkkontrakt Engelska
  • Språkkontrakt Franska
  • Språkkontrakt Arabiska
  • Språkkontrakt Somaliska
  • Språkkontrakt Farsi (persiska)
  • Språkontrakt Dari (afghansk persiska)
  • Språkkontrakt tigrinja
  • Språkkontrakt

Utforska resten av språkparlören