Sobonas ordlista

I ordlistan har vi samlat ord och meningar för dig som arbetar inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp. Det går att översätta till och från svenska på sju olika språk. Syftet med ordlistan är att översätta ord och meningar för att utveckla yrkesspråket.

 • Översätt ord
 • Översätt meningar
Översätt från:
Översätt till:

Visar 968 resultat

Svenska

Engelska

 • ABVA General provisions for use of communal water and drainage facilities (ABVA)
 • AW AW
 • Ackord Piece work
 • Ackrediterat labb Accredited laboratory
 • Affärsidé Business concept
 • Affärsmodell Business model
 • Affärsmässig samhällsnytta Socially beneficial business
 • Affärsområde Business area
 • Affärsområdeschef Business area manager
 • Affärsplan Business plan
Översätt från:
Översätt till:

Visar 19 resultat

ÅVC

 • Du kan slänga frigoliten i den blå containern och bildäcken till höger efter rampen. You can dispose of expanded polystyrene in the blue container and car tyres to the right after the ramp.
 • Har du rapporterat och dokumenterat det du ska göra innan du går hem för dagen?  Have you reported and documented the things you need to do before leaving for the day? 
 • Hej och välkommen! Tapeter sorteras som brännbart. Det lägger du i fack 23. Hello and welcome. Wallpaper should be disposed of as combustible waste. Put it in compartment 23.
 • Jag får be dig vänta. Containern blev full och vi håller på och byter den. Please wait. The container was full and we're changing it.
 • Om du vill kan du ställa köksbordet i rummet för återbruk. Då kan någon annan få glädje av det.  If you want, you can put the kitchen table in the room for reusable items. It might be of use to somebody else. 
 • Saknar en flaska med vätska innehållsförteckning? Eller är du osäker på vilket innehåll den har? Gör ingenting med flaskan. Prata med en kollega som vet mer.  Is there a bottle of liquid without a chemical label? Or are you unsure of its contents? Don’t do anything with the bottle. Speak to a colleague who knows more about it. 
 • Varsågod. Du kan låna min kvast för att sopa upp när du har tömt ditt släp.  Here you go. You can borrow my broom to sweep up after emptying your trailer. 
 • Vi får tyvärr inte hjälpa kunder att bära på grund av arbetsmiljöskäl.  We regret that for health and safety reasons, we cannot help customers to carry things. 
 • Öppna sopsäcken och sortera innehållet i rätt fraktioner.  Open the rubbish bag and sort its contents into the correct waste categories. 

Chaufför

 • Använd alltid föreskriven skyddsutrustning såsom varselkläder, handskar, arbetsskor, hörselskydd, munskydd och hjälm.   Always use the prescribed safety equipment such as high vis clothing, gloves, work shoes, hearing protectors, mouth guards and helmets.  
 • Det har kommit två decimeter snö. Så körningen kommer ta lite längre tid än planerat.  There has been 20 cm of snowfall. Because of this, the run will take slightly longer than planned. 
 • Du kommer köra i centrala delarna av stan i dag. Tänk på att det är smala gator och många människor i rörelse. You’ll be driving in the centre of town today. Bear in mind that there are narrow streets and many people about.
 • Gå ner baklänges ur hytten i stället för att hoppa.  Descend from the cab backwards instead of jumping out. 
 • Har du rätt utrustning med dig i dag? Till exempel alla nycklar, brickor, kort och koder som du behöver för att klara dagens körning?  Do you have the right equipment with you today? For example, do you have all the keys, badges, cards and codes you need to complete today's run? 
 • Har du utfört säkerhetskontroll på bilen?   Have you performed a safety check on the car?  
 • Jag har tömt alla kärl på min runda och skrivit avvikelser på två kärl som var felsorterade. I have emptied all the receptacles on my round and have left deviation notes on two receptacles that contained incorrectly separated waste.
 • Tänk på arbetsmiljön. Dra till exempel bara dra ett kärl i taget på din runda. Show consideration for the working environment. For example, only pull one receptacle at a time during your round.
 • Vi på trafikledningen vill informera om att det skett en vattenläcka på Storgatan. Därför kan framkomligheten vara begränsad. The staff from traffic management would like to inform you that a water leak has occurred on Storgatan. As a result, accessibility may be restricted.
 • Är bilen städad och klar inför i morgon?  Is the vehicle cleaned and ready for tomorrow?