Header

Visa att du uppskattar att den handledde vågar fråga

 • Tänk på att förklara uttryck och metaforer (uttryck och bildligt språk där det inte går att räkna ut den faktiska betydelsen).
 • Använd bilder, illustrationer eller filmer. Tankekartor, tidslinjer och blockscheman är också värdefulla. Bildgoogla och använd ordböcker.
 • Gör ett eget lexikon.
 • Ge tid för att tänka igenom och formulera.
 • Läs tillsammans eller var och en. Diskutera hur ni uppfattat budskap och svåra ord.
 • Gör uppgifter tillsammans i par eller gruppvis. Tänk på tempo och talutrymme.
 • Repetera fraser som dina kollegor säger.
 • Observera hur dina kollegor pratar med kunder, hur de hälsar på kunder och hur de förklarar saker.
 • Prata om ordens betydelser. Ett exempel är framsteg, framgång, framföra, framförhållning, framtid, framåtanda och framkasta. Diskutera ”fram” i betydelsen ”riktning” eller i betydelsen ”det som ännu inte hänt”.

Bra förhållningssätt som handledare

 • Tala tydligt i lugnt tempo.
 • Artikulera.
 • Använd ditt kroppsspråk och gestikulera.
 • Skapa ett stöttande klimat.
 • Ge tid eftersom stress är en av språkets värsta fiender.

Sidfot