Header

Strategier att använda

”Tänk om vi inte förstår varandra – så jobbigt, så pinsamt, så obekvämt!” Det är okej och helt naturligt att känna så. Ta med dig några strategier:

  • Det är inte farligt.
  • Ta det lugnt!
  • Försök igen eller med andra ord.
  • Använd bilder eller annat visuellt stöd.
  • Visa, rita och gestikulera.
  • Skratta tillsammans när ni kör fast.
  • Visa alltid att du vill förstå och att det är viktigt för dig att lyssna på vad den handledde har att säga.

Att förstå jobbet

Att förstå innebär olika saker beroende på vad du avser: uppgiftsförståelse, situationsförståelse eller språkförståelse. Det är fullt möjligt att förstå sammanhang, uppdrag eller uppgift utan att förstå språket. Det är på samma sätt möjligt att ha språkförståelse och kunna tolka det som sägs, men inte förstå uppgiften som ska lösas.

Din intelligenta medarbetare

Brister i språkförståelse är inte detsamma som brister i kognitiv förståelse. Många som är nya i ett språk vittnar om att de blir betraktade som mindre intelligenta av de som behärskar språket. Det är naturligtvis förödande för självförtroende, motivation och självbild.

Varmt för dig – kallt för mig

Olika referensramar kan påverka språkförståelsen. Hur du förstår begreppen ”värmebölja” eller ”ösregn” är beroende av de klimat du har erfarenhet av. Förståelsen av begreppet ”delaktighet” beror på vilken kultur du upplevt tidigare. Synen på auktoriteter eller hierarkier kan påverka hur man själv vågar ta för sig i samvaro med andra.

Sidfot