Header

Hjärnan vill ha repetition och kontraster

Hjärnan letar efter mönster. I språket hittar den det genom repetition och kontrast. För att para ihop rätt ord med rätt föremål eller begrepp behöver ord upprepas i olika sammanhang.

Regeln om tre

För att snappa upp och lära sig förstå ett ord behöver man i genomsnitt höra det cirka tre gånger. Upprepa det nya ordet i tre olika meningar: ”Detta är en flygel. Flygeln liknar ett piano men är större. Har du provat att spela flygel någon gång?”

Regeln om sju

För att få in ordet i ditt aktiva ordförråd och göra det till ditt, behöver du prova/säga/använda det cirka sju gånger.

Sidfot