Header

Skapa förförståelse inför möten

Skapa förförståelse inför möten när den handledde deltar. Det kan handla om att hen får filmer, bilder, eller ordlistor i förväg. Prata med den handledde om vad mötet kommer handla om. Diskutera gärna efteråt.

Be den handledde förklara, upprepa eller bolla tillbaka efter instruktionen. Ge enskilda instruktioner i stället för i grupp om du har flera nya medarbetare.

Sidfot