Header

Fråga och diskutera

  • Hur vill du att jag gör om språket blir fel? Ska jag spegla dig? Vill du att jag rättar?
  • Vill du att jag ”fyller i” om du letar efter ord?
  • Hur lär du dig bäst?
  • Hur vill du ha återkoppling från mig?
  • Hur vill du få hjälp av mig?
  • När pratar vi om hur vi arbetar tillsammans?
  • Vad kan jag göra för att underlätta för dig?

Genom att fylla i ett språkkontrakt tillsammans kan ni skapa samsyn och struktur för hur språkutvecklingen ska gå till. Det bidrar till tydlighet och rimliga förväntningar.

Sidfot