Header

Berätta hur du vill bli rättad

Feedback och återkoppling är viktigt för att språkutveckling inte ska stanna av. Du behöver veta när du hamnar lite fel, men också när du faktiskt gör framsteg. Tala gärna om för den som handleder dig hur du vill bli rättad och få feedback.

Ska det ske direkt eller efter samtalet? Ska handledaren rätta varje gång du gör något fel eller någon gång då och då? Handledaren kan skriva in detta i språkkontraktet. På så vis kommer handledaren veta hur den ska stötta dig i din språkutveckling på bästa sätt.

Sidfot