Header

Yrkesprofiler och validering i lokala jobbspår

Yrkesprofiler hjälper företag att synliggöra de kompetenser som krävs för olika yrkesroller. Vidare är yrkesprofiler och validering bra för nyanlända som inte kan svenska och som har kort eller ingen utbildning eftersom den visar vad de behöver kunna inom ett visst område.

Genom att utgå från yrkesprofiler kan det öppna upp för kreativt tänkande för att lösa utmaningar inom kompetensförsörjning. Där kan lokala jobbspår var en del av lösningen.

Sidfot