Header

Från behov via praktik till anställningsbarhet

Först definierar arbetsgivaren vad den behöver. Sedan erbjuds praktik till en deltagare så hen kan lära sig allt som behövs och synliggöra lärandet för att i slutändan bli anställningsbar. Den som går ett lokalt jobbspår får ersättning genom Arbetsförmedlingen.

Längs vägen kan insatser som språkutbildning i form av till exempel SFI och kompletterande utbildningar genomföras. Vissa delar ansvarar kommunen för, som SFI och en del utbildningar; andra ansvarar Arbetsförmedlingen för, som praktikbeslut, eventuellt anställningsstöd och kompletterande arbetsmarknadsutbildningar.

Samverkan är oerhört viktigt för lyckade lokala jobbspår.

Sidfot