Header

Konkreta verktyg för handledare

Bedömningsplaner, yrkesprofiler och checklistor möjliggör en strukturerad introduktion av nya medarbetare och kan användas i lokala jobbspår. Vidare kan de bidra till att utveckla insteg och arbeta med utveckling av befintliga medarbetare.

Bedömningsplaner, yrkesprofiler och checklistor är konkreta verktyg för handledare på arbetsplatsen som ska introducera och lära upp nyanlända inom utvalda yrkesområden. En väl genomarbetad bedömningsplan med OCN-metoden ger individen ett erkännande i sina kunskaper och färdigheter, oavsett var, när och hur de har förvärvats.

Sidfot