Header

Lokala jobbspår har funnits sen 2018, men vad har hänt under åren?

· Utgår ifrån att matcha först matcha och sedan rusta deltagare

· Det har varit 300–400 lokala jobbspår varje år.

· Det har varit 5 000–6 000 deltagare per år. Det har inte funnits några volymkrav men det har varit ganska stor volym ändå.

· De har resulterat i 1 100 arbetsställen, både inom privata och offentliga verksamheter.

· De lokala jobbspåren har funnits i alla branscher.

· 80 procent av deltagarna har inte gymnasieutbildning men det finns separata spår för universitetsutbildade individer.

· Det har varit fler kvinnor än män.

· De lokala jobbspåren har pågått från tolv veckor till två år.

Sidfot