Header

Sammanfattning av inkluderande rekrytering

Genom verktyget får du kunskap och förhållningssätt för att hitta nya medarbetare. Du får också nya “glasögon” för att tänka på ett annat sätt när du ska rekrytera nästa gång.

Webbutbildningen består av fem korta moduler kring attraktivitet, medvetenhet i den egna organisationen, inventering av behov och framtagande av en kravprofil, diskriminering i urvalsprocessen och hur du får personalen att trivas och växa.

I handboken finns praktiska checklistor och formulär som stöd i den dagliga verksamheten. Vi har också tagit fram fem whitepapers med konkreta tips som du kan ladda hem.

Sidfot