Header

Det finns många vinster med handledning

vinster-med-handledning
  • Strukturerad introduktion gör att den nya medarbetaren snabbare kommer in i arbetet och bidrar till företagets mål och vision.
  • Anpassat lärande ökar den nya medarbetarens förmåga att bidra till företagets utveckling.
  • Ett företagsklimat där människor trivs, utvecklas och känner att de är viktiga gör att de stannar längre på arbetsplatsen.
  • Standardiserad överlämning gör att företaget inte tappar kompetens och tempo den dagen en medarbetare väljer att lämna.

Sidfot