Header

En pedagogisk process för lärande

Trygga och kunniga handledare hjälper till att skapa en levande och produktiv arbetsplats där gemenskapen och möjligheten till inkluderingen ökar.

Genom bra handledning samt stöd från hr och chefer ökar också trivseln på arbetsplatsen. Kollegorna ansvarar även för att den som handleds trivs och blir en del av gemenskapen.

Sidfot