Header

En engagerad handledargrupp tar hand om nya medarbetare

Varje företag kan sätta ihop en egen handledargrupp med engagerade medarbetare som vill ta hand om nyanställda. Gruppens fokus ligger på inkludering, mångfald och att skapa ett större engagemang för handledarskapet.

Dessutom sprider handledargruppen energi och inspiration till övriga medarbetare i organisationen. I handledargruppen byts också erfarenheter mellan tjänster och avdelningar och alla lär sig av varandra. Idén att skapa handledargrupper på varje företag har vuxit fram genom att Sobona utbildat handledare.

Introduktion är en fråga för engagerade medarbetare

Tidigare var introduktion mest en chefsfråga; nu är det en fråga för engagerade medarbetare. Det passar också bra att vara med i gruppen för den som vill leda andra, men inte vara chef formellt. Gruppen kan också vara ett stöd för HR i frågor kring introduktion, lärande på arbetsplats och kompetensutveckling.

Sidfot