Header

En handledares uppgifter består av att:

  1. Ta emot och introducera nya medarbetare på arbetsplatsen.
  2. Beskriva arbetet, visa, instruera och öva.
  3. Få den nya medarbetaren att bli en del i gemenskapen.
  4. Planera och följa upp.
  5. Underlätta lärandet.
  6. Förmedla vad en god arbetsmiljö innebär.
  7. Dokumentera processen.

Sidfot