Header

Företagskultur, värdegrund och strukturer

Sobonas handledarutbildning baserar sig på företagskulturen, värdegrunden och strukturer. Den sätter fingret på beteenden och tyst kunskap.

När den handledde blir medveten om sig själv och arbetsplatsen, blir det lättare att sätta ord på kunskaperna. Dessutom bidrar handledarutbildningen till att intresset och statusen för handledarrollen stärks.

Sidfot