Vad är Sobonas handledarutbildning?

Många organisationer hävdar att ”personalen är vår viktigaste resurs”. Men hur får du ut det mesta möjliga av medarbetarnas potential? Sobonas handledarutbildning hjälper medarbetare att bli goda förebilder. Dessutom tydliggörs handledarens, den handleddes och organisationens roll.

Vad är Sobonas handledarutbildning?

Många organisationer hävdar att ”personalen är vår viktigaste resurs”. Men hur får du ut det mesta möjliga av medarbetarnas potential? Sobonas handledarutbildning hjälper medarbetare att bli goda förebilder. Dessutom tydliggörs handledarens, den handleddes och organisationens roll.

Vad innebär handledarutbildningen?

Det är en pedagogisk process där en handledare vägleder en person som ska utvecklas på arbetsplatsen. Verktyget erbjuder stöd för att göra intryck och avtryck i handledarens och den handleddes utveckling.

Vem passar det för?

Det passar för dig som vill att medarbetarna ska trivas och må bra. Forskning visar att strukturerad handledning är framgångsrikt för att attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare. Företag med en standardiserad introduktion har nyanställda med 50 procent högre produktivitet. Det är 58 procent mer troligt att nyanställda som fick en strukturerad introduktion är kvar på företaget efter tre år.

Vilka fördelar har handledarutbildning?

Genom handbokens checklistor, formulär och modeller får handledaren ett praktiskt stöd i sitt dagliga arbete. Utbildningen erbjuder även ett strukturerat erfarenhetsutbyte med företag i samma situation och även mellan företagets handledare.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Nyanställdas introduktion blir snabb, effektiv och inkluderande. Utbildningen skapar dessutom trygghet i rollen som handledare. Handledarutbildningen bidrar till en kultur där människor trivs, utvecklas och känner att de är viktiga.

Verktygslåda för handledarutbildning

Workshop - introduktion

Här får du konkreta tips och metoder så nyanställdas introduktion blir snabb, effektiv och inkluderande. På så vis kan de snabbare bidra till företagets mål och visioner samtidigt som de växer i sin roll.

Workshop - få ihop laget

Från du och jag till vi. Den här workshopen fokuserar på företagskultur och vikten av språkförståelse för bra kommunikation. Målet är gemenskap, trygghet och motivation så alla kan göra sitt bästa.

Webbutbildning - språkutveckling på arbetsplatsen

Här lär du dig förmedla yrkesspråk till personer som inte har svenska som modersmål. Du får även kunskaper i hur du förbereder arbetsplatsen för språkutveckling. Utbildningen innehåller ett språkkontrakt för bättre interaktion mellan handledare och den handledde.

Webbutbildning - inkluderande rekrytering

Utbildningen består av fem korta moduler med kunskap om attraktivitet, medvetenhet i den egna organisationen, inventering av behov och framtagande av en kravprofil, hur bias och diskriminering undviks i urvalsprocesser samt hur personalen kan växa och trivas.

Webbutbildning - handledning

Här får du tips och kunskaper på hur du blir en bra handledare och hur du kan stötta medarbetarnas utveckling. Utbildningen består av nio korta moduler om ledarskap, coaching, lärande, företagskultur och arbetsmiljö.

Dokument, modeller & whitepapers

Mer om handledarutbildningen

Relaterade filmer

Sobonas handledarutbildning - pedagogisk process

Handledning är en pedagogisk process där en handledare vägleder någon som ska utvecklas på arbetsplatsen. Nyanställdas introduktion blir snabb, effektiv och inkluderande.

Affärsverken: Ett hedersuppdrag att få introducera till den kultur vi valt

Affärsverken jobbar långsiktigt med handledarutbildning för att rekrytera rätt medarbetare. Verktyget har blivit en energiboost, ett stöd och en utvecklande process.

Handledargruppen på Nacka vatten och avfall

Hur säkrar man kompetensförsörjning i ett längre perspektiv, hur introducerar man handledarutbildning på ett klokt och effektivt sätt? Ett sätt är att cheferna identifierar handledare och att de erbjuds att ingå i ett handledarnätverk där man får utveckling tillsammans med kollegor och då blev erbjudandet mer attraktivt. Engagemanget är otroligt högt och man sprider väldigt mycket positiv energi.

Renova storsatsar på handledning och introduktion

Den nationella chaufförsbristen gjorde att Renova behövde se över sina rekryteringsmöjligheter. Med stöd från Sobona inleddes ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att bredda rekryteringsbasen.

Renovas jobbspår: Deltagare och handledare

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bada i språket på en praktik. Kombination mellan teori och praktik tillsammans med handledare är oslagbar.

Vill du veta mer om handledarutbildning?

Hör av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa er utifrån era behov och önskemål.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning