Header

Detta är ett snabbspår inom energibranschen

Snabbspåret är ett initiativ från regeringen som kom efter den stora flyktingvågen 2015–2016. Syftet är att ta tillvara på nyanländas kompetens inom bristyrken och se till så de snabbare ska komma i arbete.

Detta är unikt för snabbspåren:

  • Att arbetsmarknadens parter står bakom respektive snabbspår och därigenom bekräftar att deltagare som genomgått ett snabbspår blir anställningsbar.
  • Målet med arbetssättet är framför allt att ta tillvara tidigare utbildning eller erfarenheter hos nyanlända, genom befintliga insatser inom Arbetsförmedlingen.
  • När det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat kan insatserna även användas för individer som saknar utbildning och erfarenhet, men som uppvisar intresse eller fallenhet inom ett bristyrke.

Snabbspår inom energibranschen består av två inriktningar

Det är dels distributionselektriker och dels ingenjörer inom energibranschen. Snabbspår inom energibranschen ska underlätta för nyanlända med rätt kompetenser att snabbare komma in på arbetsmarknaden inom bristyrken i branschen.

Arbetsförmedlingen berättar mer om snabbspår. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidfot