Header

Företagsrådgivare hos Arbetsförmedlingen

I ett lokalt jobbspår kan du bland annat få kontakt med en företagsrådgivare hos Arbetsförmedlingen. Han eller hon har kunskap om lokal och regional arbetsmarknad samt utbildningspolitikens utveckling. Utifrån detta förväntas företagsrådgivaren även ha förståelse för företagande, arbetsgivares behov och arbetsgivares perspektiv på kompetensförsörjning.

En företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen gör bland annat detta:

  • Skapar förutsättningar för att möta kompensförsörjningsbehoven inom ramen för myndighetens uppdrag och målbild för arbetsgivararbete.
  • Arbetar med att genomföra nationella uppdrag i partnerskap med övriga delar av verksamheten.
  • Skapar och upprätthåller externa näringslivskontakter och deltar aktivt på samarbetsytor som exempelvis branschråd och näringslivsnätverk där det skapar ett värde för det arbetsgivarinriktade arbetet utifrån myndighetens uppdrag och målbild för arbetsgivararbetet.

Här finns mer information om vad Arbetsförmedlingen kan göra för dig som arbetsgivare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidfot