Header

Matchningen på svensk arbetsmarknad fungerar inte

Bland orsakerna finns bristyrken, stora pensionsavgångar de kommande åren, ändrade krav från ägare och samhället samt en allt rörligare arbetsmarknad. Samtidigt finns det många kompetenta individer som står utanför arbetsmarknaden eller är felmatchade och inte får använda sin potential.

För att få tag i framtidens kompetens och säkerställa kommunal service till medborgarna måste fler förändra hur de arbetar med sin kompetensförsörjning. Genväg till Arbetsförmedlingen kan hjälpa till att lösa en del av utmaningarna kring rekrytering och lärande på arbetsplatsen.

Sidfot