Nio praktiska
verktyg

När vi pratar om digitalisering får vi inte tappa det humana och den mänskliga kontakten. Speciellt inte när vi introducerar människor i företaget. Därför är det viktigt att vi har utbildade handledare.

Daniel Åslund
HR-chef, Affärsverken

Sobona har tagit fram nio verktyg som främjar mångfald och inkludering på arbetsplatser. Dessutom stödjer verktygen både företag och människor i processen som leder till anställning.

Nio praktiska verktyg

Sobona har tagit fram nio verktyg som främjar mångfald och inkludering på arbetsplatser. Dessutom stödjer verktygen både företag och människor i processen som leder till anställning.

När vi pratar om digitalisering får vi inte tappa det humana och den mänskliga kontakten. Speciellt inte när vi introducerar människor i företaget. Därför är det viktigt att vi har utbildade handledare.

Daniel Åslund
HR-chef, Affärsverken

Varför finns verktygen?

Många pratar problem, utmaningar och möjligheter, men få har konkreta och praktiska lösningar för att få resultat. Vi har tagit fram verktyg tillsammans med våra medlemsföretag för att göra just det.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning

Våra 9 verktyg

Inkluderande rekrytering

Det här verktyget hjälper dig att bredda synen på rekrytering. Du får idéer och inspiration för att kunna göra en inkluderande rekrytering där alla med rätt kompetens välkomnas.

Handledarutbildning

Utbildade handledare är viktigt för att vägleda medarbetare och få en strukturerad, effektiv och inkluderande introduktion av nyanställda. Hittills har Sobona utbildat 700 handledare.

Språkutveckling på arbetsplatsen

Forskning visar att språkkunskaper ger ökade möjligheter till integration och socialt liv. Verktyget sätter yrkesspråket i ett sammanhang på arbetsplatsen och skapar en trygg struktur för samtal och yrkesmässiga relationer.

Yrkesprofiler

Yrkesprofiler underlättar rekrytering och vidareutveckling av befintlig personal eftersom du vet vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som medarbetarna ska ha.

Yrkesvalidering

Kan medarbetarna allt som de ska kunna i sitt yrke? Yrkesvalidering synliggör lärande och lyfter medarbetares kunskaper och kompetenser, oavsett var, när och hur de lärt sig något.

Yrkesintroduktions­anställning

Det här är en anställningsform som kombinerar arbete med lärande. Den hjälper er att hitta rätt kompetens inom bristyrken och att rekrytera rätt medarbetare.

Yrkespraktik

Personer med grundläggande kunskaper i svenska kombinerar sin praktik med språkutbildning för att lära sig yrkesspråket. Det ger med kompetens till ditt företag och en enklare väg in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Genväg till Arbetsförmedlingen

Sobona har ett nationellt samarbete med Arbetsförmedlingen, vilket möjliggör lokala kontaktvägar. Resultatet kan leda till bättre matchningar och en lärande arbetsplats, oavsett bransch.

Rådgivning vid anställning

Vi hjälper er bredda rekryteringsbasen genom kollektivavtal och andra anställningsformer än de vanliga. Vi har rådgivning och utbildning kring såväl anställningsformer som anställningsavtal.