Valideringsprocessen
Här kan du läsa mer om valideringsprocessen

För att bedömningarna ska bli sakliga och likvärdiga är det viktigt att alla bedömare jobbar på samma sätt.

 1. Utbildade bedömare
  Utbildningen för att bli bedömare tar två dagar. Den anordnas regelbundet runt om i Sverige av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 2. Bedömningsplan
  Det finns en färdig bedömningsplan utifrån kraven i yrkesprofilen. Den innehåller frågor, övningar och checklistor. Bedömaren och deltagaren arbetar alltid tillsammans. Det är en fördel om det finns minst två bedömare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så de kan hjälpas åt om det uppstår funderingar eller frånvaro. 
 3. Självskattning och kartläggning
  Ofta börjar deltagaren med en självskattning av yrkeskunskaperna. En handlingsplan görs tillsammans med handledaren/bedömaren.
 4. Bevisinsamling och bedömning
  Deltagaren synliggör sina kunskaper, färdigheter och kompetenser genom att utföra uppgifter, praktiska övningar, svara på frågor, fylla i checklistor och dokumentera. Allt sker över tid på arbetsplatsen och kan göras via en app, dator, muntligt eller observation.

  Bedömaren ger stöd under processen och återkopplar om kompletteringar behövs.

  Det är viktigt att det får gå en tid från lärande till bevisinsamling så individen har en rimlig chans att lära sig.
 5. Kvalitetssäkring
  Allt som sker under processen dokumenteras och laddas upp i det digitala verktyget Bevisst. Bedömaren går in och gör en avslutande bedömning där hen skriver varför hen bedömer att individen uppnått lärandet som åsyftas i modulen.

  När bedömaren och deltagaren är färdiga med bevisinsamlingen granskas dokumentationen av interna och externa kvalitetssäkrare.
 6. Kompetensbevis
  I slutändan får individen ett kompetensbevis som innehåller tydliga beskrivningar av deltagarens kompetens utifrån de moduler och läranderesultat som ingår i yrkesprofilen. Kompetensbeviset/yrkesbeviset förklarar sakligt vad individen kan. Dessutom kan det motivera individen att läsa vidare eftersom det tydliggör vilka baskunskaper som hen har.

Dessutom kan innehållet som validering basereras på utvecklas kontinuerligt. Processen är uppbyggd så vi kan ta emot input och förslag på justeringar regelbundet.

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning

Upptäck Enklare väg