Sobonas branschupprop

Sobona har initierat ett antal upprop för att skapa smartare rekryteringar. Uppropen synliggör den affärsmässiga samhällsnyttan och kompetensförsörjningen hos medlemsföretagen. Genom uppropen stöds företag och individer i processen som leder till anställning.

Sobonas branschupprop

Sobona har initierat ett antal nationella upprop för att skapa smartare rekryteringar. Uppropen synliggör den affärsmässiga samhällsnyttan och kompetensförsörjningen hos medlemsföretagen. Genom uppropen stöds företag och individer i processen som leder till anställning.

Varför står Luleå Energi bakom Energiuppropet?

Det finns många anledningar men det övergripande är att vi vill göra skillnad. Det är slöseri med humant kapital att inte ta tillvara på den kompetens som finns i samhället.

Anneli Sjömark
vd på Luleå Energi

Sobonas upprop

Återvinningsuppropet

För smartare rekrytering inom Återvinningsbranschen. Genom att gå med i uppropet kan du öka mångfalden inom din organisation.

Vattenuppropet

Smartare rekrytering inom VA-branschen. Läs mer om vattenuppropet i VA-branschen som bidrar till en ökad mångfald.

Energiuppropet

Rekrytera bättre inom Energibranschen. Läs mer, bli inspirerad och få verktyg för att öka mångfalden i din organisation.