Tekniksprånget

Många branscher står inför stora rekryteringsutmaningar.
Tack vare Tekniksprånget får du en chans att visa upp ditt företag och yrken som det kommer råda brist inom för att locka unga människor.

Vad är Tekniksprånget?

Tekniksprånget är ett praktikprogram som är framtaget för att inspirera unga att läsa vidare och slutföra en högre teknisk utbildning. Det är ett samverkansprojekt inom Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Vem passar det för?

Det passar för dig som vill få tillgång till ung kompetens som stimulerar innovation och förändring. Du får också kunskap om morgondagens medarbetare.

Vilka fördelar har Tekniksprånget?

Det löser framtida kompetensbrist och breddar rekryteringsbasen. Det är kostnadsfritt att medverka i Tekniksprånget.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Genom att ta emot praktikanter får du chansen att visa en attraktiv arbetsplats och övertyga ungdomarna om att ingenjörsyrket är intressant. Många av praktikanterna har ett digitalt synsätt.

Vill du veta mer om Tekniksprånget?

Hör av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälper er utifrån era behov och önskemål.

Säg gärna hej!

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning

Mer om praktikprogram

Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett praktikprogram på fyra månader som ger företag möjligheter att ta emot nyanlända akademiker genom att matcha företags rekryteringsbehov med deras kompetens.

Lokala jobbspår

Ett fördjupat samarbete mellan kommun, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare där utbildning och praktik skräddarsys för att förbereda unga och nyanlända så de kan söka jobb hos medlemsföretaget.