Jobbsprånget

Jobbsprånget skapar möjligheter för företag att ta emot nyanlända akademiker. Det matchar företags rekryteringsbehov med nyanländas kompetens.

Vad är Jobbsprånget?

Jobbsprånget är ett fyra månader långt praktikprogram för nyanlända akademiker. Det är ett samverkansprojekt inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Vem passar det för?

Sju av tio som går praktikprogrammet får jobb. Så det passar för dig som vill förena affärsnytta med samhällsnytta.

Vilka fördelar har Jobbsprånget?

Jobbsprånget matchar kompetensen och erfarenheten hos nyanlända akademiker med behovet som finns hos verksamheten som tar emot praktikanterna. Det är kostnadsfritt att medverka i Jobbsprånget.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Genom praktiken skapas nya kontakter och möjligheter att fylla kompetensgap med resurser som i dag står utanför arbetsmarknaden.

Vill du veta mer om Jobbsprånget?

Hör av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälper er utifrån era behov och önskemål.

Säg gärna hej!

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning

Mer om praktikprogram

Tekniksprånget

Tekniksprånget är framtaget av Kungliga Ingenjörsakademin (IVA) för att inspirera unga att läsa vidare och slutföra en högre teknisk utbildning genom praktik. Det breddar rekryteringsbasen och löser kompetensbrist.

Lokala jobbspår

Ett fördjupat samarbete mellan kommun, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare där utbildning och praktik skräddarsys för att förbereda unga och nyanlända så de kan söka jobb hos medlemsföretaget.