Praktikprogram och lokala jobbspår för strategisk kompetensförsörjning

I samarbete med Kungliga Ingenjörsakademin (IVA) erbjuder Sobona de två praktikprogrammen Tekniksprånget och Jobbsprånget samt stöd till de som vill utveckla lokala jobbspår som verktyg och stöd för strategisk kompetensförsörjning.

Praktikprogram och lokala jobbspår för strategisk kompetensförsörjning

I samarbete med Kungliga Ingenjörsakademin (IVA) erbjuder Sobona de två praktikprogrammen Tekniksprånget och Jobbsprånget samt stöd till de som vill utveckla lokala jobbspår som verktyg och stöd för strategisk kompetensförsörjning.


De har ett stort driv och en stor nyfikenhet som är fantastisk att se. Som äldre kan man glömma bort att man kan ha det. Det är en lyx att få tillgång till.

Katarina Larsson
hr-specialist, Gävle Energi

Sobonas två praktikprogram och lokala jobbspår

Tekniksprånget

Tekniksprånget är framtaget av Kungliga Ingenjörsakademin (IVA) för att inspirera unga att läsa vidare och slutföra en högre teknisk utbildning genom praktik. Det breddar rekryteringsbasen och löser kompetensbrist.

Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett praktikprogram på fyra månader som ger företag möjligheter att ta emot nyanlända akademiker genom att matcha företags rekryteringsbehov med deras kompetens.

Lokala jobbspår

Ett fördjupat samarbete mellan kommun, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare där utbildning och praktik skräddarsys för att förbereda unga och nyanlända så de kan söka jobb hos medlemsföretaget.