Header

Fyra nationella yrkesprofiler

yrkesprofiler-VA

En slutsats i förstudien som genomfördes i projektet Till ett arbete via återvinning var att det finns behov av att starta upp yrkesprofilering inom VA som ett komplement till de yrkesprofiler som utvecklats inom återvinningsbranschen. Detta linjerar med de behov som lyfts i arbetet kring att ta fram yrkesintroduktions-anställningsavtal och de långsiktiga kompetensförsörjningsbehov som branschrådet under en längre tid förmedlat.

Under hösten 2019 utvecklades fyra profiler. Under våren 2020 har de kompletterats med bedömningsplaner, checklistor och underlag på företagsnivå för att kunna erbjuda validering på arbetsplatsen. De första bedömarna kommer utbildas inom ramen för OCN-metoden för att kunna starta upp validering på sina företag.

Sidfot