Header

Sobona är med i projektet Branschvalidering - Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS)

Myndigheten för yrkeshögskola (MYH) driver projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finansieras av Europeiska Socialfonden. Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer. Vi på Sobona har tidigare deltagit som observatör och sedan juni 2020 är vi aktiv projektdeltagare.

Tillsammans skapar vi grunden för en branschvalideringsmodell

Utgångspunkt i projektet ligger i de utvecklade yrkesprofiler som ligger som grund för kvalifikationer till den svenska referensramen för kvalifikationer (SeQF) och Myndigheten för yrkeshögskolans arbete kring riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens.

Fyra grundläggande kvalitetsprinciper

Standarden ska ha förankring, legitimitet, relevans och aktualitet i det den beskriver och det förutsätter bland annat spårbarhet som är grunden för ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta uppnås genom samverkan mellan bransch, referensföretag, ämnesexperter och arbetsmarknadens parter.

Det långsiktiga målet med arbetet är att utveckla branschvalidering för att stödja företag inom VA och för att utveckla hur de arbetar med sin kompetensförsörjning.

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. I projektet skapas ett fundament för fortsatt verksamhet.

Sidfot