Header

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Projektet är sprunget ur Vattenuppropet och lyfter vikten av att tänka annorlunda vid kompetensförsörjning. Vidare förvaltar det resultat och kunskaper från projektet Till ett arbete via återvinning.
Bland Sobonas medlemsföretag finns olika former av verksamheter inom VA.

Syftet är att möjliggöra strukturerade introduktionsprogram, kvalitetssäkra lärandet på arbetsplatsen, stödja upphandling, omställning underlag till utbildningar samt utveckla befintlig personal. Vidare är syftet att utveckla en gemensam nationell branschvalideringsmodell.

En inkluderande arbetsmarknad

Målet är att bidra till en inkluderande arbetsmarknad och samtidigt tillgodose branschens rekryteringsbehov. Genom detta skapas en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning genom validering på nationell basis.

Yrkesprofiler är ett bra sätt att möta företagens behov av nya medarbetare och samtidigt visa på en grundläggande nivå för anställningsbarhet samt för att visa på det lärandet som sker på arbetsplatsen.

Genom att definiera grundläggande kunskapsnivåer för yrken och fastställa kompetens med en kvalitetssäkrad metod skapas anställningsbarhet. Samtidigt stöttas företagen i att ta ett större och aktivt ansvar för inkluderande kompetensförsörjning.


Yrkesprofilerna skapar också förutsättningar för att kunna utveckla de kurser och utbildningar som finns i dag. Det finns ett omfattande utbildningsprogram hos Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och hos en rad andra utbildningsanordnare. Framtagna yrkesprofiler kan också användas som underlag för utveckling av nya och befintliga utbildningar på YH-nivå

Sidfot