Header

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Bland Sobonas medlemsföretag inom fastighetsbranschen finns olika former av verksamheter och byggnader som bostadsfastigheter, industrifastigheter, kommersiella fastigheter och skolfastigheter.

Våra medlemmar arbetar till exempel med:

 • Sociala krav i upphandlingar för att anställa arbetslösa
 • Projekt med arbetslösa i bostadsområden.

Under 2019 initierades ett yrkesprofileringsprojekt med delfinansiering av Arbetsförmedlingen. Syftet är att skapa fler möjligheter till strukturerade insteg i branschen.

Det genomförs en rad olika projekt och praktiksatsningar. Och inom branschen finns ett stort behov att definiera vad som behövs för att skapa väldefinierade insteg och nya vägar in på arbetsmarknaden.

Under 2019 har deltagande bolag utvecklat två yrkesprofiler på instegsnivå för fastighetsbranschen. Dessa yrkesprofiler finns numera som verktyg i branschvalideringsmodellen.

Dessutom har en nationell kvalitetssäkrande panel genomförts. I panelen deltog representanter från:

 • AB Bostäder i Borås
 • Arbetsförmedlingen
 • Faval
 • Fasticon
 • Gavle Fastigheter
 • Kommunal
 • Lassila & Tikanoja
 • Sobona
 • Stockholm Parkering
 • Sveriges Allmännytta
 • TelgeBostäder
 • Vätterham

Under 2020 har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på arbetsplatsnivå utvecklats.

Färre företag tog emot praktikanter under 2020, enligt bland annat en undersökning av Fastighetsbranschens utbildningsnämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Därför kommer projektet under 2021 fortsätta stödja utvecklingen av strukturer både på bransch- och arbetsplatsnivå för att synliggöra insteg när arbetsmarknaden startar om.

Sidfot