Header

Fem yrkesprofiler och en instegsprofil

En tydlig insikt är att det saknas yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller. Nu har dessa fem yrkesprofiler kompletterats med en instegsprofil:

  1. Kundservicemedarbetare.
  2. Distributionstekniker – belysning och stolparbete.
  3. Distributionstekniker – fördjupning.
  4. Drifttekniker – elnät.
  5. Beredare.
template

Inom projektet har även underlag utvecklas tillsammans med Gävle Energi till lokala jobbspår för distributionstekniker och kundservicemedarbetare.

De framtagna yrkesprofilerna visar vad en medarbetare behöver kunna på en genomförandenivå inom energibolag.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd Energi. En kvalitetssäkrande förankrande panel med Arbetsförmedlingen, Energiföretagen Sverige, Gävle Energi, Kommunal, Kraftringen, Luleå Energi, Nacka Energi, Seko, Sobona, Åsbro Kursgård, Öresundskraft och Övik Energi genomfördes december 2018.

Yrkesprofiler med tydliga läranderesultat

Vidare tar projektet fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra praktisk validering enligt de framtagna yrkesprofilerna. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga läranderesultat.

Sidfot