Header

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Projektet är sprunget ur Energiuppropet och lyfter vikten av att tänka annorlunda vid kompetensförsörjning. Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom energibranschen i hela Sverige.

Bland Sobonas medlemsföretag inom energibranschen finns verksamheter i underkategorier som nät, elproduktion, fiber, fjärrvärme och näthandel.

Under 2019 handlade projektet om att komplettera fem yrkesprofiler med en instegsprofil utifrån OCN-metoden och genomföra en nationell panel. Detta arbete är nu klart och yrkesprofilerna finns som verktyg i projektet. Under 2020 är fokus på att erbjuda anpassning av framtaget material för att möjliggöra validering på företagsnivå.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får företag inom energibranschen förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, ungdomar och individer som varit utan arbete en längre tid.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Sidfot