Header

Värd och assistent inom museiverksamhet

En tydlig insikt är att det saknas nationella yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller. Under 2019 genomfördes därför en yrkesprofileringsprocess där två yrkesprofiler togs fram: värd och assistent i museiverksamhet.

template

De framtagna yrkesprofilerna visar vad en medarbetare behöver kunna på en genomförandenivå inom besöksnäring och kulturarv. Yrkesprofilen värd kan användas brett inom branschen, till exempel för medarbetare som arbetar som värdar på arenor, i sim- och idrottshallar, bokning- och kassa på museum och andra verksamheter.

Assistent inom museiverksamhet stödjer andra yrkesroller inom verksamheten. Det kan vara medarbetare som är behjälpliga inom olika delar av ett museums verksamhet som till exempel vid digitalisering, rekvisita och arkiverande uppgifter.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd besöksnäring och kulturarv och har kvalitetssäkrats i en nationell panel med representanter från:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arena Älvshögsborg
 • Fyrishov
 • Got Event
 • Jamtli
 • Kalmar Länsmuseum
 • Kommunal
 • Mångkulturellt Centrum
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Scandic
 • Stiftelsen Kulturmiljövård
 • Sobona
 • Visit Stockholm.

Yrkesprofiler med tydliga läranderesultat

Vidare tar projektet fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra validering enligt de framtagna yrkesprofilerna på företagen. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga läranderesultat.

Sidfot