Header

Nio saker som projektet gör:

  1. Synliggör framtagna yrkesprofiler och verktyg inom besöksnäring och kulturarv.
  2. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med referensbolag.
  3. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  4. Möjliggör fler insteg inom besöksnäring och kulturarv.
  5. Erbjuder verktyg för kompetensutveckling av befintliga medarbetare.
  6. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
  7. Startar processer och ger stöd vid utvecklingen av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
  8. Synliggör framgångsexempel som till exempel Fyrishov där yrkesprofiler stödjer vid rekrytering och lärande på arbetsplatsen.
  9. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.

Sidfot