Header

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Bland Sobonas medlemsföretag inom besöksnäring och kulturarv finns verksamheter som museer, fritid/rekreation, kurs och konferens, teater samt arkeologi och fritidshamnar.

Under 2019 initierades ett yrkesprofileringsprojekt. Syftet är att skapa fler möjligheter till strukturerade insteg i branschen.

Det genomförs en rad olika projekt och praktiksatsningar. Och inom branschen finns ett stort behov att definiera vad som behövs för att skapa väldefinierade insteg och nya vägar in på arbetsmarknaden.

Under 2019 har deltagande bolag utvecklat två yrkesprofiler som numera finns som verktyg i projektet.

Dessutom har en nationell kvalitetssäkrande panel genomförts. I panelen deltog representanter från:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arena Älvshögsborg
 • Fyrishov
 • Got Event
 • Kommunal
 • Museet Hamn
 • Jamtli
 • Kalmar Läns Museum
 • Mångkulturellt Centrum
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Scandic
 • Sobona
 • Stiftelsen Kulturmiljövård
 • Visit Stockholm.

Under 2020 har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på företagsnivå utvecklats.

Sidfot