Header

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Bland Sobonas medlemsföretag inom besöksnäring och kulturarv finns verksamheter som museer, fritid/rekreation, kurs och konferens, teater samt arkeologi och fritidshamnar. Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom besöksnäring och kulturarv i hela Sverige.

Under 2019 handlade projektet om att utveckla två yrkesprofiler utifrån OCN-metoden inom besöksnäring och kulturarv och genomföra en nationell kvalitetssäkrande panel. Detta arbete är nu klart och yrkesprofilerna finns som verktyg i projektet för att kunna genomföra validering.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Vidare tar branschen emot ett stort antal praktikanter och säsongsarbetare varje år. Därför finns det ett stort behov av att synliggöra värdskap och kundbemötande.

Tack vare projektet får företag inom besöksnäring och kulturarv förutsättningar för att utveckla en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, unga människor och individer som varit utan arbete en längre tid.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Sidfot