Header

Sobona är med i projektet Branschvalidering - Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS)

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) driver projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finansieras av Europeiska Socialfonden Länk till annan webbplats.. Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer.

Vi på Sobona har tidigare deltagit som observatör och sedan juni 2020 är vi aktiv projektdeltagare.

Tillsammans skapar vi grunden för en branschvalideringsmodell.


Utgångspunkt i projektet ligger i de utvecklade yrkesprofiler som ligger som grund för kvalifikationer till den svenska referensramen för kvalifikationer (SeQF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Myndigheten för yrkeshögskolans arbete kring riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fyra grundläggande kvalitetsprinciper

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans riktlinjer ska en branschvalideringsmodell ha förankring, legitimitet, relevans och aktualitet i det den beskriver.

Det förutsätter ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta uppnås genom samverkan mellan bransch, referensföretag, ämnesexperter och arbetsmarknadens parter.

Det långsiktiga målet med arbetet är att utveckla branschvalidering för att stödja företag inom avfallshantering och återvinning och för att utveckla hur de arbetar med sin kompetensförsörjning.

Sidfot